Vi har en vigtig fælles opgave foran os – Aarhus skal have en ny Sport og fritidspolitik. Politikken skal være vores fælles vision for udviklingen af sport- og fritidsområdet de næste fire år. Den skal sætte retningen for, hvordan det gode fritidsliv understøttes og skabes i Aarhus – så vi skaber mest mulig værdi for aarhusianerne – sammen med aarhusianerne.

Alle borgere, brugere, foreninger, selvorganiserede, interesseorganisationer og samarbejdspartnere har en vigtig rolle som medspiller i udviklingen af politikken. Derfor vil vi gerne invitere jer til Kick-off webinar d. 20. april kl. 18-20.

Program

Sport- og fritidsområdet spænder bredt og programmet griber fat i mange forskellige vinkler, herunder oplæg om:

 • Fremtidens megatrends
  v. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, Universal Futurist
 • Foreningsliv og frivillighed i Aarhus
  – resultater og perspektiver fra den seneste temperaturmåling på foreningslivet i Aarhus
  v. Henriette Bjerrum, centerleder, Videncenter for Folkeoplysning (VIFO)
 • I gamle dage gik man til fodbold og spejder for at være sammen med sine venner…det gør man ikke mere
  – Perspektiver på børn og unges fællesskaber og fritidsliv
  v. Søren Østergaard, centerchef, Center for Ungdomsstudier
 • Bæredygtig Fritid og klimavenlige brugere - Hvordan skaber vi bæredygtig adfærd?
  v. Simon Elsborg Nygaard, Phd i Bæredygtighedspsykologi, Aarhus Universitet
 • Idræts- og fritidsfaciliteter – Behov og potentiale i Aarhus
  v. Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund

Vi glæder os til sammen med jer at skabe et fælles afsæt for den spændende proces, vi nu skyder i gang.

Tilmeld dig til Kick-off

Tilmeld dig til kick-off webinar ved at udfylde formularen nedenfor. Oplysningerne i tilmeldingen bliver ikke offentliggjort.

Du deltager i webinaret via din computer, tablet eller smartphone. Vi sender et link til dig via e-mail til webinaret før start.

20. april 2021, 18.00: Tilmeldingen er nu lukket.