Sport og fritidspolitikken 2022-25 skal være en visionspolitik for området. Politikken er det overordnede mål for fremtiden, der sætter en retning for arbejdet inden for sport og fritid i Aarhus de næste fire år.

Politikken er også rammen for det samarbejde vi har med borgere, foreninger, selvorganiserede, interesseorganisationer og samarbejdspartnere om at finde gode løsninger og skabe gode rammer for fritidslivet og de vigtige fællesskaber.

Med politikken skal vi understøtte aarhusianernes fritidsliv gennem en mangfoldighed af aktiviteter, der foregår i stærke aktive fællesskaber. Samtidig skal vi arbejde for at sikre gode rammer og faciliteter, som fællesskaberne kan trives og udvikles i.

Tidsplan og proces

Arbejdet med Sport og fritidspolitikken 2022-25 er i gang. Politikken skal være godkendt i slutningen af året, så vi pr. 1. januar 2022, har vores nye vision på området klar.

Tidsplan for proces for Sport og fritidspolitikken 2022-25:

 • April-juni 2021: Dialogproces
  • Kick-off webinar med 5 ekspertoplæg d. 20. april kl. 18-20
  • Temavandringer i to lokalområder: d. 20. maj og d. 1. juni
  • Facilitetskonference: d. 25. maj
  • Facilitetsworkshop: d. 24. juni
 • August-september 2021: Udkast til politik udarbejdes
 • Oktober-november 2021: Åben høring
 • Januar 2022: Byrådsbehandling og vedtagelse